časté dotazy

Otázka: Proč neprovádí BMB Gebäudehygiene GmbH / Šimandl s.r.o. termografii ke stanovení poloh plísní?

Odpověď: Termografie jsou prováděny výlučně v nočních hodinách, příp. v časech, ve kterých není žádné přímé sluneční záření. Domy a fasády bez izolační vrstvy (např. styroporu) odevzdávají v tomto čase tepelnou energii, která byla přijata během dne. S výjimkou nemnoha případů ukazují termografie pouze povrchové vyzařování ve dne přijaté tepelné energie. Poté dojde při interpretaci teplých zděných povrchů k chybnému názoru, že zobrazené teplo pochází z přímého prosakování tepla z vnitřních prostor. Pokud by mělo prosakování tepla/chladu nezřízeně procházet zdivem, kondenzovala by se v létě vzniklá vlhkost bytu ze zdí pryč, v zimě by vlhkost zmrzla přímo na zdi. Pro plíseň na zdi by ve všech těchto případech nebyla k dispozici žádná volná vlhkost. Termografie proto není vhodná a vypovídající technologie ke zjištění problematiky plísní domu/bytu.

Otázka: Proč je tak důležité, aby byl BMB proces prováděn bez mechanického ošetření (kartáčů, fréz)?

Odpověď: Při každém mechanickém zpracování povrchů dochází k poškození povrchové textury. Podle druhu ošetření jsou na povrchu způsobeny rýhy, díry, žlábky apod., které nejsou viditelné lidským okem. Pro mikroorganismy je pak ale tento stav optimální, neboť v trvale poškozeném povrchu se mohou všechny druhy mikroorganismů – zvláště pak plísně – dobře uhnízdit a bude stále těžší s nimi bojovat.

Otázka: Proč mohou být byty po ošetření  BMB procesem opět neomezeně používány dokonce i lidmi alergickými na plísně?

Odpověď: BMB proces nehubí jen plísně a plísňové podhoubí, nýbrž dokonce odstraňuje z hlubokých vrstev (až 3 cm!) spory plísní, plísňové podhoubí, organické substance a ostatní toxické produkty látkové výměny. Tyto nežádoucí ve vodě vázané substance jsou ze zdi vytlačeny a po ošetření z bytu úplně odstraněny. Proto po ošetření BMB procesem již není v bytě žádný alergický potenciál.

Otázka: Proč již nemusí být plísní zasažená zděná plocha otloukána?

Odpověď: Otloukání a prachu je možné pomocí BMB procesu zcela zamezit. BMB proces využívá savost plísní napadených zdí a odstraňuje zcela bezprašně a bez mechanického poškození všechny nežádoucí substance ze zdi. Zeď se pak stane po dokončení odstraňování plísní porézní a může zůstat nepoškozená. Otloukání a prach patří minulosti.

Otázka: Jsou při BMB procesu nasazeny jedovaté látky?

Odpověď: Ne – BMB proces pracuje zcela bez jedů! Po ukončení procesu nenastane žádná změna hodnoty pH, ve zdi se již nevyskytují žádné nebezpečné látky jako chlor, vodík, tenzidy, kyseliny, louhy nebo jiné nežádoucí substance.

Otázka: Proč je BMB proces tak trvalý?

Odpověď: BMB proces odstraňuje veškeré organické látky z ošetřeného povrchu až do hlubokých vrstev. Poté již nově nalétané plísňové spory nenajdou žádnou výživu. Dokonce i při dostačující vlhkosti potřebuje plíseň ze zdi živiny, které po BMB procesu nejsou dále k dispozici. Bez živin nemůže docházet k žádnému trvalému tvoření kolonií!

Otázka: Proč není při BMB procesu odstraňování plísní prováděno zamlžováním?

Odpověď: Protože zamlžování inaktivuje cesty přenosu vzduchem pouze na krátký čas. Protože spory plísní se potřebují udržet ve vzduchu, aby se mohly šířit, je možné krátkodobě dosáhnout dezinfekce veškerého vzduchu pomocí zamlžování. Skutečný problém však nespočívá v přenosu plísní, nýbrž přímo v napadeném zdivu. Zamlžování nemají žádný vliv na nákazu plísní nacházející se ve zdivu. Proto není k odstraňování plísní ve zdivu nikdy používáno zamlžování.

Otázka: Mohu firmu BMB Gebäudehygiene GmbH / Šimandl s.r.o. pověřit i malířskými pracemi?

Odpověď: Ne – firma BMB Gebäudehygiene GmbH / Šimandl s.r.o. se stará o trvalé a spolehlivé odstranění plísní ze zdiva a dřeva. Protože při BMB procesu jsou odstraněna ze zdi také veškerá zabarvení, nejsou již následné malířské práce v mnoha případech nutné. Pokud by se tak přece jen stalo na základě chybné volby barvy nebo poškození barvy činností plísní, doporučujeme obrátit se následně na mistra malíře, kterému důvěřujete. Odstranění plísní nemá s malířskými pracemi nic společného! Malířské práce také nemají nic společného s odstraňováním plísní!

Otázka: Proč nejsou produkty na odstraňování plísní ze stavebnin dlouhodobým řešením?

Odpověď: Protože tyto produkty jsou zředěné biocidy na bázi chloru a QAV (kvartérní amoniové sloučeniny). Na jedné straně se chlorovým výrobkem docílí rychlého vyblednutí ošetřované plochy a na druhé straně zajišťuje QAV produkt delší dobu, kdy nenastane nové napadení plísní. Ve všech případech jsou viditelné kolonie plísní veskrze deaktivovány (dezinfikovány). Výsledek jsou odumřelé mikroorganismy, které tvoří nejlepší živnou půdu pro budoucí růst plísní a dodatečně jsou do zdiva Vašeho obytného prostoru ukládány nebezpečné látky. Zde je prodáván spíše krátkodobý pozitivní optický efekt než odstranění plísní a Vy se stáváte „plísňovým štamgastem“!

Otázka: Jaký je rozdíl mezi odstraněním plísní a dezinfekcí plísní?

Odpověď: Při odstranění plísní (BMB proces) jsou z napadené zdi odstraněny VŠECHNY částečky plísní a nejsou pak dále dokazatelné. Při dezinfekci plísní je pouze zamezeno nebo zahubeno povrchové šíření spor pomocí směsi biocidů nebo biocidu. V tomto případě zůstanou veškeré části mikroorganismů a všechny toxické produkty látkové výměny ve zdivu. Plíseň je pak velmi jednoduše dokazatelná pomocí ATP (adenosintrifosfát) měření, protože v tomto zkušebním procesu jsou dokazatelné také všechny zahubené mikroorganismy.