průběh likvidace

Průběh procesu:

Krok 1:

Po nanesení prvního roztoku jsou „póry“ napadené plochy „otevřeny“ a tím je kapilární účinek plochy zesílen. Proto také může být plísňové podhoubí v dalších krocích procesu smáčeno až do hloubky poškozeného povrchu následujícími roztoky. Ošetřovaná plocha začne „sát“.

BMB proces, krok 1


Krok 2:

Následný druhý nanesený roztok, který zeď po nanesení vsákne, působí dezinfekčně a zničí také s odpovídajícím hloubkovým účinkem mikroorganismy a nežádoucí organický materiál. Kromě toho vede druhý roztok ke zničení zabarvení, které je způsobeno plísní příp. řasami.

BMB proces, krok 2


Krok 3:

Při nanášení třetího roztoku dojde k mnohým chemickým reakcím ve zdivu. Tyto reakce způsobí celkové odstranění nežádoucích plísňových materiálů. Zeď příp. povrchy jsou pH-stabilizovány a vznikne zdravá životu přátelská povrchová struktura s otevřenými póry. Barvy dostanou zpět svůj přirozený vzhled!

BMB proces, krok 3


Krok 4:

Čtvrtý krok procesu slouží k zapečetění a stabilizování ošetřené plochy. Nanesený dezinfekční prostředek vykazuje vysokou stálost ve zdivu, může ale být v podlaze biologicky lehce odbourán. Nasazený produkt je pro lidi neškodný a může být proto zcela bez váhání použit v obytných i jídelních prostorách.

BMB proces, krok 4


Ve vnitřních prostorách se stavebně podmíněným malým prouděním vzduchu dochází v případě potřeby k následnému zamlžovacímu kroku, při kterém jsou vyhubeny eventuální ve vzduchu se nacházející spory plísní a znovu je k dispozici zdravý pokojový vzduch.

Vnitřní prostory jsou obyvatelům nepoškozené opět k dispozici cca po 2 hodinách.