Řasy

Řasy vznikají na fasádách všeho druhu, tvoří zelený povlak a není jistě potřeba popisovat jejich vzhled.

Tvorba řas je způsobena klimatickými podmínkami, tvoří se především na severní straně staveb a je ovlivněna také blízkostí lesních porostů, rybníků a podobně. Řasy najdeme v podstatě všude, a proto je jejich šíření vlastně často nežádoucí, ale přirozený proces.

Škodlivost řas pro fasádu spočívá v jejich mechanickém působení, tj. prorůstání do fasády a rozrušování a také chemickém, protože řasy vytváří při metabolické přeměně slabé organické kyseliny a cukry.

Dalším faktorem vzniku řas a černých plísní je odpařování vlhkosti z povrchu, kdy se toto liší nejen podle klimatických podmínek, ale také podle druhu fasády a její propustnosti.

Také teplota má svůj vliv: často je patrný vznik řas a plísní na extrémně zateplených fasádách, protože povrchová teplota je nízká a tím i odpařování je pomalé a podporuje růst řas a plísní.

Na závěr lze říci, že řasy na fasády nepatří z mnoha uvedených důvodů, včetně estetického a zdravotního.