vysoušení podlah

Při vytopení bytů a domků obvykle začne voda vzlínat po stěnách, což je ukazatelem její přítomnosti v podlahách a zejména v tepelných izolacích. Nadměrná vlhkost pak obvykle způsobí vznik plísní, nepříjemným zjištěním pak bývá jejich růst na skrytých místech, jako je ve skříních, za nábytkem či postelemi. Odstranění takové vlhkosti se provádí různými metodami, např. pomocí vzduchu a jeho vhánění tlakem do konstrukce v kombinaci s odvlhčovači. Toto provádíme různými technologiemi, ale velmi důležité je vysoušení podlah bez destrukce. Likvidace plísní je pak prováděna jako první, aby se už dále nešířila. Základem je použití vhodného přípravku a to je naším cílem. Více o vysoušení podlah naleznete také na webu o vysoušení podlah ZDE.

U novostaveb je vysoušení podlah nezbytné před pokládkou podlahových krytin. Každý podlahář by měl sledovat stav vlhkosti podlahy a položit krytiny až v okamžiku, kdy vlhkost podkladu odpovídá požadavkům použité podlahové krytiny. Měření se provádí odpovídajícími stavebními vlhkoměry, kdy v zásadě lze rozlišovat tři metody: 

1) Nejdostupnější, a nejhodnější metodou s rychlou a celkem přesnou vypovídací hodnotou je podle našich zkušeností měření vysokofrekvenční. Používá se také jako předcházející metoda před CM, díky levnějšímu a rychlému použití. Měření je do hloubky až 4-5 cm podle měrné hustoty materiálu

2) Nejméně vhodnou alternativou měření vlhkosti v podlahách je hrotové, odporové, kdy se obvykle měří pomocí hrotů a naměřená hodnota indikuje pouze vlhkost povrchu, nicméně lze tento způsob měření využít jako orientační  ukazatel. Tato metoda ale poskytuje také široké možnosti, záleží na použitém vlhkoměru a sondách. V případě kvalitního vybavení lze měřit v hloubkách pod podlahami, pak jsou výsledky měření velmi přesné . Těmito sondami jsou však obvykle vybaveny pouze firmy specializované na vysoušení.

3) Nejpřesnější ale nejdražší a nejnáročnější je metoda s použitím vzorku materiálu, kdy se jedná o chemickou reakci. Metoda CM ( CarbidcalciumMessmethode ) je také uznávaná jako důkazní při sporech o kvalitu položení podlahových krytin.